Thực hiện công văn số 448/PGDĐT - GDMN về việc hướng dẫn tổ chức hội thi cấp học mầm non năm 2019 - 2020.Thực hiện công văn số 448/PGDĐT - GDMN về việc hướng dẫn tổ chức hội thi cấp học mầm non năm 2019 - 2020.

Cuộc thi cấp Huyện được tổ chức vào 2 ngày là ngày 15 vày 16 tháng 11 năm 2019. Trường Mầm Non Phổ Phong tham gia gồm có 2 giáo viên, 1 học sinh và 1 phụ huynh do nhà trường chọn lọc sau khi thi hội thi cấp trường.

Sau khi thi xong trường được nhận các giải sau:

- Cháu Võ Hoàng Đăng Khôi được giải nhất cấp Huyện phần  kiến thức

 

                     Hình ảnh 1: Cháu Võ Hoàng Đăng Khoa lên nhận giải

- Cô Nguyễn Thị Xuân Mơ được giải 3 cấp Huyện phần kiến thức

- Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy được giải 3 cấp Huyện phần kiến thức

               Hình ảnh 2: Trao giải cho các cô phần kiến thức

- Phụ huynh cháu Võ Hoàng Đăng Khôi được giải 3 phần kiến thức

                           Hình ảnh 3: Trao giải cho các phụ huynh phần kiến thức

- Phần chào hỏi nhà trường được giải khuyến khích.

- Phần thi cùng nhau chung sức nhà trường được giải 3

              Hình ảnh 4: Đại diện nhà trường lên nhận giải

- Giải toàn đoàn nhà trường được giải 3

                         Hình ảnh 5: Giấy khen toàn đoàn

                                                                                                                                                              Tác giả    

                                 Nguyễn Thị Thúy Vy