Vào lúc 7h ngày 03/10/2019 Trương Mầm Non Phổ Phong tổ chức hội nghị công chức, viên chức 2019 - 2020.

Vào lúc 7h ngày 03/10/2019 Trương Mầm Non Phổ Phong tổ chức hội nghị công chức, viên chức 2019 - 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo địa phương và lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của xã, đại diện hội phụ huynh và tập thể hội đồng sư phạm nhà trường. Hội nghị đã được nghe báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm học 2018 - 2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. 

Sau đây là hình ảnh quá trình tổ chức hội nghị:

                               Hình ảnh 1: Hình ảnh hội nghị công chức viện chức

Hình ảnh 2: Cô phó hiệu trưởng đọc bản kiểm điểm thực hiện nghị quyết năm học 2018 - 2019

          Hình ảnh 3: Cô hiệu trưởng lên đọc phương hướng nhiệm vụ

Hình ảnh 4: Đại diện ban thanh tra lên đọc bản đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2018 -2019

                       và phương hướng nhiệm vụ 2019 - 2020

       Hình ảnh 5: Chủ tịch Công Đoàn lên phát động phong trào thi đua 

          Hình ảnh 6: Đại diện của Phòng Giáo Dục lên phát biểu

Hình ảnh 7: Đại diện của UBND xã Phổ Phong lên phát biểu, đóng góp ý kiến.

           Hình ảnh 8: Thư ký lên thông qua nghị quyết hội nghị 

Hội nghị đã đi đến thống nhất các chỉ tiêu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

                                                                                                                                                                                                               Tác giả

                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Thị Thúy Vy