Thực hiện công văn số: 497/PGDĐT về việc triển khai cuộc vận động "Hổ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn giai đoạn 2019 - 2023" xã Phổ Phong được phận công hỗ trợ xã Ba Ngạc - huyện Ba Tơ.

Thực hiện công văn số: 497/PGDĐT về việc triển khai cuộc vận động "Hổ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn giai đoạn 2019 - 2023" xã Phổ Phong được phận công hỗ trợ xã Ba Ngạc - huyện Ba Tơ.

Thực hiện công văn trên, Trường Mầm Non Phổ Phong đã triển khai trong toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và học sinh của đơn vị.

Trường Mầm Non Phổ Phong đã quyên góp được:

+ Tổng số tiền là: 3.250.000 đồng.

+ Mì tôm: 71 thùng.

+ Một số quần áo.

Trường Mầm Non Phổ Phong xin chân thành cảm ơn Sư đoàn 307, quý bậc phụ huynh, tập thể CB - GV Trường Mầm Non Phổ Phong đã ủng hộ cho chuyến đi thiện nguyện của đơn vị xã Phổ Phong đến xã Ba Ngạc. Sự phối hợp đồng bộ giữa ba cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xã đoàn Phổ Phong đã tạo cho chuyến đi đầy ý nghĩa và thiết thực. Những món quà tuy không lớn nhưng mang đầy tình thương của xã Phổ Phong gửi đến xã Ba Ngạc.

Một lần nữa nhà trường xin chân thành cảm ơn. Trân trọng.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động:

 HÌNH ẢNH 1: Số lượng mì của Trường Mầm Non quyên góp được.

HÌNH ẢNH 2: Vận chuyển quà lên xe.

HÌNH ẢNH 3: Vận chuyển quà lên xe.

HÌNH ẢNH 4: Tiếp đón, giao lưu giữ 2 xã.

HÌNH ẢNH 5: Tiếp đón, giao lưu giữ 2 xã.

HÌNH ẢNH 6: Trường Mầm Non Phổ Phong trao quà cho Trường Mầm Non Ba Ngạc.

HÌNH ẢNH 7: Đại diện ba đơn vị ở xã Phổ Phong lên trao quà cho 3 đơn vị ở xã Ba Ngạc.

HÌNH ẢNH 8: Chụp hình lưu niệm giữa xã Phổ Phong và xã Ba Ngạc

HÌNH ẢNH 9: Trường Mầm Non Phổ Phong đến thăm Trường Mầm Non Ba Ngạc

HÌNH ẢNH 10: Các cô Trường Mầm Non Phổ Phong chụp hình cùng với trẻ và cô của Trường Mầm Non Ba Ngạc

HÌNH ẢNH 11: Cô Trường Mầm Non Phổ Phong chụp hình cùng với trẻ Trường Mầm Non Ba Ngạc

HÌNH ẢNH 12: Các cô Trường Mầm Non Phổ Phong chụp hình lưu niệm cùng các cô Trường Mầm Non Ba Ngạc

                                                                                                                                                                                                           Tác giả

                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Thúy Vy