Đoàn viên xã Phổ Phong chung tay đào hố rác thải tại Trường Mầm Non Phổ Phong.

Vào chiều ngày 14/10/2019 nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của xã đoàn, bạn đoàn viên Phổ Phong đã cùng với các cô giáo trong trường cùng nhau chung tay đào hố xử lý rác thải tại Trường Mầm Non Phổ Phong.

                                                      Hình ảnh đào hố rác

                                                                                                                                                                                                                     Tác giả

                                                                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Thúy Vy